» اخبار » دريافت جايزه‌ی رهبری استراتژی Frost and Sullivan توسط آوايا

شرکت آوایا جایزه‌ی رهبری استراتژی خط تولید Frost and Sullivan در آمریکای لاتین در سال 2017 را دریافت کرد

دريافت جايزه‌ی رهبری استراتژی Frost and Sullivan توسط آوايا

سه شنبه 3 بهمن ماه 1396 2467

با راه اندازی Equinox، Vantage و Breeze Client SDK،‌ شرکت آوایا خودش را در جایگاهی قرار داده است که موقعیت خود را برای موفقیت در دوران دیجیتال، تضمين می‌کند. چشم‌انداز آوايا از يك دنیای هوشمند، جايی است که تعامل در سراسر تجهيزات و نرم‌افزارها، همیشه امن و متكی به سابقه‌ی خود است و همیشه توسط کاربر تعریف شده است و به نظر می رسد خیلی دقیق باشد و با آخرین انتقالات بازار، هم‌تراز است. به طوری که همکاری خود کارکنان، در کسب و کار آوايا عمیقاً تغییر کرده و به نظر می‌رسد به‌روزرسانی پرتفولیوی UCC شرکت آوایا نیز این تغییر را پذیرفته و بهترین ابزارها را برای دوره‌ی جدید همکاری سازمان، به ارمغان آورده است. بر اساس این عملکرد پیشرفته، شرکت آوایا جایزه‌ی استراتژی Frost & Sullivan 2017 خط تولید آمریکای لاتین را کسب کرد.