» اخبار » هوش مصنوعی آوایا

A.I.Connect شركت‌های هوشمند را هوشمندتر می‌كند.

هوش مصنوعی آوایا

سه شنبه 10 بهمن ماه 1396 2241

استفاده از هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML)، برای تولید مفاهيم، پردازش داده‌های ساختار یافته و غیرساختاری از سیستم های CRM و ERP، مجموعه‌ی داده‌های عمومی و غیره و سپس استفاده از این مفاهيم و اطلاعات، برای بهبود تجربه‌ی مشتری در برنامه‌های کاربردی، مسیریابی هوشمند، افزایش كارآيی اپراتورها، مدیریت تعامل و موارد ديگر اهميت پيدا می‌كند.

پیش‌بینی می‌شود پیشرفت‌های اخیر در  AI يا ML تأثیر عمیقی بر هر جنبه‌ای از یک کسب و کار داشته باشند، از جمله، تأثیر بر تجارب مشتری‌ها، اپراتورها و کارمندان. Avaya در حال ايجاد این قابلیت‌ها بر روی Avaya Oceana و Avaya Breeze  برای مراکز تماس با مشتریان از طریق یک اکوسیستم شرکای تجاری است.

تجربه‌ی مشتری پیشرفته، با به‌كارگيری AI

با فراهم نمودن هوش پيشرفته‌ی هوشمندتر، كه نتایج عملی متمرکزی در نوک انگشتان اپراتورها و مشتریان، ارائه می‌دهد، هر گونه تعاملی که یک شرکت با مشتریان خود دارد را می‌توان تغییر داد. راهكارهای ايجاد شده با AI از Avaya و شرکای آوايا خيلی بیشتر از فقط اتوماسيون مركز تماس و پاسخ‌های آماده به درخواست‌های مشتری، ارزش‌هایی را فراهم می‌كنند كه از طریق ترکیبی از تجزیه و تحلیل داده‌های عمیق و شناسایی الگو، تصمیم‌گیری‌های هوشمند مسیریابی، خدمات مشاوره‌ای برای اپراتورها، تجزيه و تحليل آنی پیشرفته و درك مشتری قابل دستيبابی است.