» مقالات » راهكار ™Avaya Oceana

راهكار ™Avaya Oceana

راهكار ™Avaya Oceana

- سفر نهایی مشتری را خودتان پيش ببريد: راهكار ™Avaya Oceana به شما اجازه می‌دهد تا هر گام و احتمال تعاملات مشتری با شرکتتان را شخصی‌سازی كنيد. این راهكار منحصر بفرد چند کانالی هدفمند، يكپارچگي كامل و مدیریت تلفن سنتی و کانالهای دیجیتالی را براي شما فراهم می‌کند.

- یک نگاه 360 درجه به دنياي تماس با مشتریتان داشته باشيد. کانالهاي آدرس، مسیریابی مشتری، تطبيق منابع، داده‌ها و هر گونه جزئیات را مورد خطاب قرار می‌دهد. بینشهای آني و كامل در مورد آنچه توسط مشتریانتان پیش می‌رود به دست بياوريد: تعامل را در بین هر دستگاه یا کانال مدیریت كنيد. از چند كانال، آگاهي داشته باشيد و محتواي هر تعامل مشتری را جمع‌آوری كنيد.

- داده‌های بزرگ در سراسر سازمانتان را دريافت كنيد و آنها را تحليل كنيد. Avaya Oceanalytics Insights، ديدگاههاي حول ابزارهای سنتی تحلیل را در هم شكسته است. شما ديد بهتری از داده‌ها برای تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر و آنی خواهيد داشت و اين به افزايش و بهبود رضایت و وفاداری مشتری کمک می‌کند.

- مشتریان در هر کانال: برای مشتریان تجربه‌ی عالی فراهم کنید و اجازه دهيد از هر دستگاهی (موبایل، وب و تلفن) به انتخاب خودشان و در هر لحظه استفاده كنند. محتوا را در سرتاسر سفرهایشان و از طریق دريافت تمام داده‌های تعاملی حفظ کنید. اطلاعات تعاملی گذشته از سیستمهای موجودتان را با داده‌های تجربه‌ي آنی از Oceana ترکیب کنید. سپس مشتریان را با اپراتورهای درست و با استفاده از تطبيق ويژگيها و  خصوصیات، جفت و جور کنید. انتقالها یکپارچه هستند و اپراتورها اطلاعات درست خواهند داشت، بنابراين ديگر نیازی نیست از مشتریان بخواهید تا خود را تکرار کنند.

- تجربه‌ی مشتری چند کاناله: فضاهای کاری Avaya Oceana برای اپراتورها و سرپرستان، به شما اجازه می‌دهد تا بلافاصله تجربه‌ی مشتری خود را در سرتاسر هر کانال، ارزیابی وبهبود بخشيد. به سفر یک مشتری دسترسي داشته باشيد، نیازها را ارزیابی کنید و به دنبال اين باشید که در زمان مناسب در طول يك تعامل، بهترین پاسخها را بدهيد. تیم خود را مشغول و درگير، نگه خواهيد داشت و همچنانکه آنها به مشتریان خدمت می‌کنند، یک گام به جلو برخواهيد داشت. به علاوه، بودجه‌ی آموزشی خود را حفظ خواهيد كرد. (فضاهای کاری Oceana ابداعی بوده و کاربرد آنها آسان است مانند نرم‌افزارهای شخصی و موبايل)

- تجزیه و تحلیل محیط چند کاناله‌ی شما: Avaya Oceanalytics به شما کمک می‌کند تا داده‌های بزرگ در سراسر سازمانتان را دريافت كنيد و آنها را تحليل كنيد. طوری مشتری و تیم را تحلیل کنید که گویی تا به حال، آن را انجام نداده‌اید. بینشهای آنی و درازمدت نسبت به سفر مشتری، تجربه‌ی مشتری و عملکرد عملیاتی شما باعث می‌شود که شما تصمیمات آگاهانه‌تر گرفته و از نتایج تجاری بهتری برخوردار باشید.

- توسعه‌ی آسان نرم‌افزارها : Oceana روی پلتفرم Avaya Breeze  ساخته شده است که به شما اجازه می‌دهد تا به سرعت و به آسانی، قابلیتهای ارتباطات آنی به سفر مشتریتان ایجاد كنيد. Oceana را با snap-inهای شركتهاي متفرقه یا آوايا جهت ایجاد نرم‌افزارهای ابداعی و متمایز،ترکیب کنید. Avaya Breeze Client SDK کامل آوايا را برای ایجاد و ارائه‌ی نرم‌افزارهای تماس مشتری با استفاده از قابلیتهای تعاملی تیم یا مشتری Avaya استفاده کنید. (Client SDK برای ایجاد اپراتورهای منحصر بفردتان و دسكتاپهای سرپرستان، عالی است.)