» مقالات » زیرساخت کنفرانس ویدئویی ®Avaya Scopia

راه‌حلهای پیشرفته برای حال و آینده

زیرساخت کنفرانس ویدئویی ®Avaya Scopia

- با مهارت زیاد به کارتان ادامه دهید: شرکت آوایا یک player مهم در  IDC MarketScape برای تجهیزات ویدئو کنفرانس سازمانی معرفی کرد.

- با ویدئو کنفرانس HD برای گسترش ویدئوی فعلی خودتان اقدام کنید: زیرساخت کنفرانس ویدئویی ®Avaya Scopia، سازگاری مقیاس پذیر، مقرون بصرفه و بی‌همتا را با سایر نقاط پایانی ویدئویی استاندارد فراهم می‌کند.

- سیستمهای اتاق پیشرفته و دسکتاپ توزیع‌شده و نقاط پایانی موبایلی (متحرک) را تجربه کنید. هر کسی را در هر مکانی و در هر شبکه‌ای دعوت کنید تا در تماس ویدئویی شرکت کند.

- اتاقهای کنفرانس مجازی همیشه در دسترس خودتان را سفارشی کنید. کنفرانسینگ برنامه‌ریزی شده و ویژه را از سوی سیستمهای اتاق کنفرانس ویدئویی، دسکتاپها و نرم‌افزارهای موبایل پشتیبانی کنید.

- تراکم و مقیاس بی نظیر: بزرگترین ظرفیت ویدئویی (80 HD ports) در یک سیستم 1U با معماری ترکیبی نرم‌افزار و سخت‌افزار از جمله شتاب‌دهنده‌ی قدرتمند ویدئو را به دست بیاورید.

- کنفرانس ویدئویی و سازگاری با UC: به هر نوع سیستم کنفرانس ویدئویی استاندارد و ایستگاه ارتباطات متحد (Unified Communications) اصلی متصل شوید.

- مدیریت مرکزی متحد: گسترش ویدئو کنفرانس فعلی خودتان را برنامه‌ریزی، تعدیل، کنترل، مدیریت و  نظارت کنید.

- زیرساخت  کنفرانس ویدئویی: از مزیت واحدهای کنفرانس چند نقطه‌ای استاندارد (MCUs) بهره‌مند شوید چرا که تراکم بالا و عملکرد بی‌همتایی را ارائه می‌دهند. تراکنش فایروالی به اتصال امن میان شبکه‌های سازمانی و سایتهای دور از دسترس کمک می‌کند. gatewayها را جهت اتصال به سیستمهای میراث و همچنین راه‌حلهای ارتباطات متحد پیشرو در بازار، راه‌اندازی کنید و بدینوسیله به حمایت سرمایه‌گذاری فعلی و آینده کمک کنید.

- نرم افزار مدیریت کنفرانس ویدئویی: شبکه‌ی ویدئویی خودتان را مدیریت و کنترل کنید. به این امکانات دسترسی آسان از درون و بیرون سازمانتان داشته باشید. مقیاس‌پذیری و فراوانی را به سازمانتان به وسیله‌ی مجازی‌سازی منابع در نسخه‌های توزیع شده به ارمغان بیاورید.

- پیمایش فایروال و NAT: نقاط پایانی دور از دسترس را برای دسترسی امن‌تر به شبکه‌ی ویدئویی خودتان، به کمک پیمایش فایروال ®Avaya Scopia فعال کنید (یک راه‌حل ترکیبی پیمایش فایروال و NAT). شرکت آوایا به حفظ امنیت و مزایای فایروال و NAT بر روی شبکه های ویدیوئی گسترده کمک می کند و ترکیب یکپارچه با سیستمهای کنفرانس ویدئویی فعلی و اجزای زیرساختها را میسر سازید.

 - اتاقهای مجازی جلسه برای همکاری فوری و چهره به چهره: یک اتاق ویدئویی مجازی برای هر فردی در سازمانتان مشخص کنید و دسترسی آسان به آنها در داخل یا خارج شرکت را فراهم کنید. این ویدئو همیشه در اتاقها، امکان برقراری کنفرانس منظم و ویژه را از سیستمهای اتاق ویدئویی و همچنین دسکتاپها و نرم‌افزارهای موبایل ممکن می سازد. اتاقهای مجازی کاملاً قابل سفارشی شدن هستند.