» مقالات » شبكه‌ي هوشمند

معرفي نسل جديد شبكه‌ها

شبكه‌ي هوشمند

شبكه‌ي هوشمند، سريع‌تر از شبكه‌هاي قبلي، پيش‌بيني مي‌كند و پاسخ‌ مي‌دهد به طوري كه باعث چرخش فوري پيش‌بيني كسب و كار به نتايج كسب و كار مي‌شود. و اين، با اطلاع از سابقه‌ي فعاليت شبكه انجام مي‌شود. به طور مداوم ياد مي‌گيرد. به طور مداوم با شرايط، تطبيق مي‌يابد و به طور مداوم از داده‌ها محافظت مي‌كند. بنابراين شما مي‌توانيد زمان و بودجه‌ي كمتري را براي تعمير و نگهداري صرف كنيد و بيشتر بر روي نوآوري‌ها متمركز شويد.

سابقه: چه كسي، چه چيزي، چه زماني، چه مكاني و چگونگي هر چيز شبكه‌ي شما را مي‌فهمد.

پيش‌بيني: از مقياس‌بندي دستي به مقياس‌بندي اتوماتيك حركت كرده و امكان مديريت ميليون‌ها دستگاه را در چند دقيقه فراهم مي‌كند.

هوشمندي: هوش فعال و پيشگويانه ارائه مي‌دهد و اين، يادگيري ماشين در مقياس است.

هوشمندي شبكه مبتني بر DNA سيسكو

معماري شبكه‌ي ديجيتالي سيسكو (DNA) راهكارها و خدمات شبكه‌سازي مبتني بر پيش‌بيني ارائه مي‌دهد كه در آن ترافيك داده‌ي شبكه را به هوش‌ فعال تبديل مي‌كند. اين هوشمندي شبكه، به شما كمك مي‌كند تا تصميم‌هاي تجاري سريع‌تري بگيريد، تهديدهاي امنيتي را كاهش دهيد و مقياس بي‌سابقه‌اي از دستگاه‌ها و خدمات متصل به هم  را به راحتي مديريت كنيد.

اجزاي DNA را در نمودار تعاملي زير بررسي كنيد. 


راهكارهايي كه براي سازمان شما اهميت دارند.

6 دليل مهم براي انتخاب DNA را كشف كنيد. راهنماهاي طراحي معتبر ما را ببينيد. راهنماهاي مهارت‌هاي كار با خدمات شبكه‌هاي سازماني را دريافت كنيد.

شبكه‌ي خود را اتوماتيك كنيد.

با اتوماسيون يك سياست در سراسر شبكه، چابكي و مقياس تجاري را فراهم كنيد.

هزينه‌هاي شبكه‌ي WAN خود را كاهش دهيد.

هزينه‌هاي عملياتي خود را بدون به خطر انداختن كارآيي، امنيت يا قابليت اطمينان، كاهش دهيد.

 

عملكرد شبكه را پيش‌بيني كنيد.

بهره‌وري را افزايش دهيد و براي پياده‌سازي هوش فعال، با يادگيري ماشيني، سريع‌تر عيب‌يابي كنيد. 

تهديدهاي امنيتي را شناسايي كنيد و كاهش دهيد.

تهديدها و نقاط آسيب‌پذير (شامل تحليل ترافيك رمزنگاري شده (ETA) ) در هر قسمت از شبكه‌‌ي خود را مشخص كنيد.