» اخبار » دريافت مجوز سازگاري نرم‌افزار CardEasy با آوايا

نرم‌افزار پرداخت با كي پد تلفن CardEasy، راه‌حل پرداخت با DTMF، مجوز Avaya Compliant (سازگار با آوایا) را دریافت کرد.

دريافت مجوز سازگاري نرم‌افزار CardEasy با آوايا

شنبه 20 خرداد ماه 1396 4125

نرم‌افزار  پرداخت با كي پد تلفن  CardEasy، راه‌حل پرداخت با DTMF، مجوز  Avaya Compliant (سازگار با آوایا) را دریافت کرد.  

- نرم‌افزار   CardEasyبا راه‌حل‌هاي تعاملي کلیدي مشتري آوایا سازگار مي‌باشد.

- به كسب و كارها کمک مي‌کند تا پرداخت‌هاي کارتي از طريق تلفن، سازگار با PCI DSS را به کار گیرند.

- از آشكارسازي عوامل و صداهاي ضبط شده‌ي اطلاعات حساس کارتي جلوگيري مي‌کند.

Syntec، يك اپراتور برجسته‌ي شبکه و ارائه‌دهنده‌ي سرویس‌هاي مدیریت‌شده در انگلستان، اعلام كرد که راه‌حل پرداخت MOTO (Mail Order/Telephone Order) نرم‌افزار CardEasy خودش، با راه‌حل‌هاي تعاملي کلیدي مشتري آوایا – سرویس‌دهنده‌ي جهاني نرم‌افزار ارتباطات تجاری، سیستم‌ها و خدمات - سازگار مي‌باشد.

CardEasy به کسب و کارها کمک مي‌کند تا مشکل سازگاري با PCI DSS ( Payment Card Industry Data Security Standard) را در مراکز تماس خودشان حل و فصل کنند. با کمک CardEasy، agentها، همراه با صفحه نمايش و ضبط تماسها، قادر به شنیدن، دیدن یا ذخیره‌ي اعداد حساس کارتها نیستند و بدینوسیله به کسب و کارها این امکان را مي‌دهد تا گستره‌ي مراکز تماس خودشان را با  PCI DSS توسعه دهند. این نرم‌افزار هم اکنون از طرف شرکت آوایا جهت مطابقت و سازگاری در پیکربندیهاي زیر مورد آزمایش سازگاري قرار گرفته است:

Avaya Aura® Communication Manager 7.0 با استفاده از ترانك ISDN

Avaya Aura Communication Manager 7.0

Avaya Aura Application Enablement Services 7.0

Avaya Session Border Controller for Enterprise (SBCE) 7.1 با استفاده از ترانك SIP

Avaya Aura Communication Manager 7.0

Avaya Aura Session Manager 7.0

Avaya SBCE 7.1 با استفاده از ترانك SIP

  Syntec يك شریک فن‌آوري در برنامه‌ي Avaya DevConnect است - برنامه‌اي ابتکاري در جهت توسعه، بازاریابي و فروش محصولات ابتکاري شركت‌هاي متفرقه که با تکنولوژي آوایا همکاري کرده و ارزش  سرمایه‌گذاري شرکت در شبکه‌ي خودش را افزایش مي‌دهد.

   Syntecبه عنوان يك شريك فني، برای ارائه‌ي محصولات، جهت آزمایش سازگاري از سوي Avaya Solution Interoperability  و Test Lab واجد شرایط مي‌باشد. در آنجا تیمی از مهندسین شرکت آوایا، تست جامعي را براي هر نرم‌افزاري طرح کرده‌اند تا ارزیابي کنند آیا آن محصول، مي‌تواند مجوزAvaya Compatible  را دریافت کند. در این حالت، کاربران قادر هستند با اطمینان خاطر بیشتري، بهترین ظرفیتهایشان را به شبکه‌هایشان اضافه کنند بدون اینکه مجبور شوند زیرساختهاي فعلي‌شان را تغيير دهند و این به مفهوم گسترش روز افزون نرم‌افزارهاي جدید و کاهش پیچیدگي شبکه‌اي و هزینه‌هاي اجرایی است.