» محصولات » آوایا » آوایا IP Office » ماژول های توسعه IP Office 500 آوایا » ماژول توسعه 30 پورت داخلی دیجیتال آوایا

ماژول توسعه 30 پورت داخلی دیجیتال آوایا

ماژول توسعه 30 پورت داخلی دیجیتال آوایا

دانلود

ماژول توسعه 30 پورت  داخلی دیجیتال آوایا جهت اتصال به یونیت IP Office 500 به منظور افزایش تعداد داخلی های دیجیتال سیستم می باشد.