» محصولات » آوایا » آوایا IP Office » ماژول های توسعه IP Office 500 آوایا » ماژول توسعه 30 پورت داخلی آنالوگ آوایا

ماژول توسعه 30 پورت داخلی آنالوگ آوایا

ماژول توسعه 30 پورت داخلی آنالوگ آوایا

دانلود

ماژول توسعه 30 پورت داخلی آنالوگ آوایا جهت اتصال به یونیت IP Office 500 به منظور افزایش تعداد داخلی های آنالوگ سیستم می باشد.