» محصولات » آوایا » آوایا IP Office » کارت های توسعه » کارت 2 پورت داخلی آنالوگ آوایا

کارت 2 پورت داخلی آنالوگ آوایا

کارت 2 پورت داخلی آنالوگ آوایا

دانلود

IP OFFICE/B5800 IP500 EXTENSION CARD PHONE 2

کارت توسعه 2 پورت داخلی آنالوگ آوایا جهت نصب روی یونیت IP Office 500 به منظور ایجاد ارتباط یونیت با گوشی تلفن آنالوگ و یا هر دستگاه آنالوگ دیگری روی یونیت نصب می گردد. این کارت از نوع بیس کارت بوده و قابلیت نصب یک Daughter Card را روی خود دارا می باشد.