» محصولات » آوایا » آوایا IP Office » کارت های توسعه » کارت تک پورت ورودی E1 آوایا

کارت تک پورت ورودی E1 آوایا

کارت تک پورت ورودی E1 آوایا

دانلود

IP OFFICE/B5800 IP500 TRUNK CARD PRIMARY RATE UNIVERSAL SINGLE

کارت توسعه تک پورت ورودی E1 (PRI) آوایا جهت نصب روی یونیت IP Office 500 به منظور ایجاد ارتباط یونیت با خط تلفن E1 روی یونیت نصب می گردد. این کارت از نوع Daughter Card بوده و جهت نصب در یونیت نیاز به داشتن یک بیس کارد وجود دارد.