» محصولات » آوایا » آوایا IP Office » کارت های توسعه » کارت کمبو آوایا

کارت کمبو آوایا

کارت کمبو آوایا

دانلود

IP OFFICE IP500 V2 COMBO CARD ATM V2

کارت توسعه کمبو آوایا جهت نصب روی یونیت IP Office 500 قابلیت اتصال 4 خط شهری آنالوگ، 2 هدد داخلی آنالوگ و 6 عدد داخلی دیجیتال را فراهم می نماید. همچنین این کارت دارای 10 کانال VCM می باشد.