» محصولات » D-LINK » تجهیزات بی سیم » اکسس پوینت » DAP-1155

DAP-1155

DAP-1155

دانلود

150Mbps Wireless 11N Access Point/Bridge, with 2 x 10/100Mbps port, compact design DAP-1155

اکسس پوینت  150N بی سیم با مدهای bridge/Access Point برای ایجاد یک شبکهبی سیم و یا اتصال به دستگاه های اترنت به شبکه های بی سیم موجود بسیار مناسب است.

ویژگی ها

ایجاد امنیت با فشار یک دکمه

تنظیم آسان امنیت شبکه بی سیم با فشار دادن دکمه WPS

سرعت بالا و پوشش کامل

با تکنولوژی بی سیم N امکان اتصال سریع تر و پوشش بهتر

قابلیت اضافه کردن اتصال بی سیم به هر دستگاه

با اضافه کردن اتصال بی سیم دستگاه های اترنت را فعال کنید مانند کنسول های بازی و media player