» محصولات » D-LINK » تجهیزات ذخیره سازی » DNS-320L

DNS-320L

DNS-320L

دانلود

Bay Cloud Network Attached Enclosure with 1* 10/100/1000Mbps port, Green Ethernet, DLNA compliance.800Mhz processor


ShareCenter DNS-320L با 2 جایگاه هارددیسک یک ذخیره ساز تحت شبکه می باشد که باایجاد رایانش ابر شخصی امکان دسترسی، اشتراک گذاری و پشتیبان گیری از اطلاعات مهم را فراهم می نماید.