» محصولات » D-LINK » تجهیزات ذخیره سازی » DNS-1200-05

DNS-1200-05

DNS-1200-05

دانلود

Sharecentre Pro1200 5 Bay NAS, with 2 x 10/100/100Mbps ports, 2 USB port, Concurent iSCSI/NAS functions