» محصولات » D-LINK » ماژولار روتر » قابل نصب در رک » DRO-2024

DRO-2024

DRO-2024

دانلود

DRO-2024 Router Host, 2 FE ports, 1 Console port, 1 AUX ports, 2 NMX slots ,4 SIC slots, with Cables, accessories, etc