» محصولات » DIGILINK » تجهیزات مسی » پریز شبکه دیجیلینک » پریز شبکه(Cat5e) utp) دیجیلینک » پریز سفید cat5e, single port

پریز سفید cat5e, single port

پریز سفید cat5e, single port

دانلود

Cat5e, Single Port, Information Outlet White, UTP