» محصولات » DIGILINK » تجهیزات مسی » پچ پنل دیجیلینک » پچ پنل utp دیجیلینک » نگه دارنده کابل تک یونیت دیجیلینک

نگه دارنده کابل تک یونیت دیجیلینک

نگه دارنده کابل تک یونیت دیجیلینک

دانلود
DCXHCM19HD1U

Cable Manager 1U