» محصولات » DIGILINK » تجهیزات مسی » پچ کورد دیجیلینک » پچ کورد Cat5e utp دیجیلینک » پچ کورد نیم متری Cat5e UTP طوسی دیجیلینک

پچ کورد نیم متری Cat5e UTP طوسی دیجیلینک

پچ کورد نیم متری Cat5e UTP طوسی دیجیلینک

دانلود

0.5m Cat5e, Patch Cord, Grey UTP