» محصولات » DIGILINK » تجهیزات مسی » پچ کورد دیجیلینک » پچ کورد Cat6 UTP دیجیلینک » پچ کورد نیم متری Cat6 UTP طوسی دیجیلینک

پچ کورد نیم متری Cat6 UTP طوسی دیجیلینک

پچ کورد نیم متری Cat6 UTP طوسی دیجیلینک

دانلود

0.5m Cat6, Patch Cord, Grey UTP