» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » کابل فیبر نوری » کابل فیبر نوری Tight Buffered in_out » کابل فیبر نوری 4کر مولتی مود (62.5/125)Tight Buffered Indoor

کابل فیبر نوری 4کر مولتی مود (62.5/125)Tight Buffered Indoor

کابل فیبر نوری 4کر مولتی مود (62.5/125)Tight Buffered Indoor

دانلود

O. F Cable04F IndoorPremisesDistributionMM(62.5/125)

کابل فیبر نوری 4 کور با الیاف محافظ بدون روکش فلزی