» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » کابل فیبر نوری » کابل فیبر نوری Unarmoured in_out » کابل فیبر نوری6 کر مالتی مود Outdoor Duct- Nylon Jacke

کابل فیبر نوری6 کر مالتی مود Outdoor Duct- Nylon Jacke

کابل فیبر نوری6 کر مالتی مود Outdoor Duct- Nylon Jacke

دانلود

O. F Cable 06F Outdoor Duct- Nylon Jacket MM(50/125µm) OM2