» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » کابل فیبر نوری » کابل فیبر نوری Steel Armoured Unitube » کابل فیبر نوری 8 کر مولتی مود Unitube Type (50/125µm) OM2

کابل فیبر نوری 8 کر مولتی مود Unitube Type (50/125µm) OM2

کابل فیبر نوری 8 کر مولتی مود Unitube Type (50/125µm) OM2

دانلود

O. F Cable 08F Unitube Type MM (50/125µm) OM2