» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » پیگ تیل فیبر نوری » پیگ تیل مالتی مود 1متری LC

پیگ تیل مالتی مود 1متری LC

پیگ تیل مالتی مود 1متری LC

دانلود

Pigtail LC MM Simplex Length 1m (62.5/125µm