» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » پیگ تیل فیبر نوری » پیگ تیل مالتی مود 1متری SC

پیگ تیل مالتی مود 1متری SC

پیگ تیل مالتی مود 1متری SC

دانلود

Pigtail SC MM Simplex Length 1m (62.5/125µm