» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » پیگ تیل فیبر نوری » پیگ تیل مالتی مود 1متری ST OM2

پیگ تیل مالتی مود 1متری ST OM2

پیگ تیل مالتی مود 1متری ST OM2

دانلود

Pigtail ST MM Simplex Length 1m (62.5/125µm)