» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » پیگ تیل فیبر نوری » پیگ تیل مالتی مود 1متری LC OM3

پیگ تیل مالتی مود 1متری LC OM3

پیگ تیل مالتی مود 1متری LC OM3

دانلود

Pigtail LC MM Simplex Length 1m (50/125µm)OM3