» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » پیگ تیل فیبر نوری » پیگ تیل مالتی مود 1متری SC OM3

پیگ تیل مالتی مود 1متری SC OM3

پیگ تیل مالتی مود 1متری SC OM3

دانلود

Pigtail SC MM Simplex Length 1m (50/125µm)OM3