» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » پیگ تیل فیبر نوری » پیگ تیل سینگل مود 1 متری سیمپلکس FC SM

پیگ تیل سینگل مود 1 متری سیمپلکس FC SM

پیگ تیل سینگل مود 1 متری سیمپلکس FC SM

دانلود

Pigtail FC SM Simplex Length 1m (9/125µm)