» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » پیگ تیل فیبر نوری » پیگ تیل سینگل مود 1 متری سیمپلکس SC SM

پیگ تیل سینگل مود 1 متری سیمپلکس SC SM

پیگ تیل سینگل مود 1 متری سیمپلکس SC SM

دانلود

Pigtail SC SM Simplex Length 1m (9/125µm)