» محصولات » برندرکس » تجهیزات مسی » فیس پلیت » فیس پلیت ماژول تک پورت شاتردار 45x45

فیس پلیت ماژول تک پورت شاتردار 45x45

فیس پلیت ماژول تک پورت شاتردار 45x45

دانلود
Brand-Rex 45mm x 45mm European Style Single Shuttered Module - Accepts 1 x RJ-45 Jac