» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » کابل فیبر نوری » کابل فیبر نوری Tight Buffered in-out » سینگل مود Tight Buffered 24 Core

سینگل مود Tight Buffered 24 Core

سینگل مود Tight Buffered 24 Core

دانلود
کابل فیبر نوری Universal Tight Buffered از نوع سینگل مود 24Core شرکت برندرکس