» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » پچ کورد فیبر نوری برندرکس » پچ کورد فیبر نوری Multi Mode » پچ کورد SC-SC مالتی داپلکس 3 متری

پچ کورد SC-SC مالتی داپلکس 3 متری

پچ کورد SC-SC مالتی داپلکس 3 متری

دانلود

پچ کورد فیبر نوری از نوع مالتی مود داپلکس 3 متری SC-SC شرکت برندرکس