» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » پچ کورد فیبر نوری برندرکس » پچ کورد فیبر نوری Multi Mode » پچ کورد LC-LC مالتی داپلکس 3 متری

پچ کورد LC-LC مالتی داپلکس 3 متری

پچ کورد LC-LC مالتی داپلکس 3 متری

دانلود
پچ کورد فیبر نوری از نوع مالتی مود داپلکس 3 متری LC-LC شرکت برندرکس