» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » پچ کورد فیبر نوری برندرکس » پچ کورد فیبر نوری Multi Mode » پچ کورد MJ-SC مالتی داپلکس 1 متری

پچ کورد MJ-SC مالتی داپلکس 1 متری

پچ کورد MJ-SC مالتی داپلکس 1 متری

دانلود
پچ کورد فیبر نوری از نوع مالتی مود داپلکس 1 متری MJ-SC شرکت برندرکس