» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » پچ کورد فیبر نوری برندرکس » پچ کورد فیبر نوری Single Mode » پچ کورد SC-SC سینگل داپلکس 2 متری

پچ کورد SC-SC سینگل داپلکس 2 متری

پچ کورد SC-SC سینگل داپلکس 2 متری

دانلود
پچ کورد فیبر نوری از نوع سینگل مود داپلکس 2 متری SC-SC شرکت برندرکس