» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » پچ کورد فیبر نوری برندرکس » پچ کورد فیبر نوری Single Mode » پچ کورد LC-SC سینگل داپلکس 5 متری

پچ کورد LC-SC سینگل داپلکس 5 متری

پچ کورد LC-SC سینگل داپلکس 5 متری

دانلود
پچ کورد فیبر نوری از نوع سینگل مود داپلکس 5 متری LC-SC شرکت برندرکس