» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » پچ کورد فیبر نوری برندرکس » پچ کورد فیبر نوری Single Mode » پچ کورد MJ-SC سینگل داپلکس 3 متری

پچ کورد MJ-SC سینگل داپلکس 3 متری

پچ کورد MJ-SC سینگل داپلکس 3 متری

دانلود
پچ کورد فیبر نوری از نوع سینگل مود داپلکس 3 متری MJ-SC شرکت برندرکس