» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » پچ کورد فیبر نوری برندرکس » پچ کورد فیبر نوری OM3 Multi Mode » پچ کورد LC-LC داپلکس 2 متری

پچ کورد LC-LC داپلکس 2 متری

پچ کورد LC-LC داپلکس 2 متری

دانلود
پچ کورد فیبر نوری از نوع OM3 مالتی مود داپلکس 2 متری LC-LC شرکت برندرکس