» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » پیگ تیل فیبر نوری » پیگ تیل SC مالتی مود 2 متری OM3

پیگ تیل SC مالتی مود 2 متری OM3

پیگ تیل SC مالتی مود 2 متری OM3

دانلود

پیگ تیل فیبر نوری از نوع SC مالتی مود 2 متری OM3 شرکت برندرکس