» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » پیگ تیل فیبر نوری » پیگ تیل LC مالتی مود 2 متری

پیگ تیل LC مالتی مود 2 متری

پیگ تیل LC مالتی مود 2 متری

دانلود

پیگ تیل فیبر نوری از نوع LC مالتی مود 2 متری  شرکت برندرکس