» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » پیگ تیل فیبر نوری » پیگ تیل LC سینگل مود 2 متری

پیگ تیل LC سینگل مود 2 متری

پیگ تیل LC سینگل مود 2 متری

دانلود
پیگ تیل فیبر نوری از نوع LC سینگل مود 2 متری  شرکت برندرکس