» برندها » آوایا » مراکز تماس آوایا

مراکز تماس آوایا

مراکز تماس آوایا

در دنیای کنونی یکی از مهم ترین نیاز های هر سازمان و مشتریان ، راحتی برقراری ارتباط با یکدیگر می باشد .

سازمان ها باید بتوانند به راحتی خدمات و محصولات را به مشتریان ارائه نموده و مشتریان از آنها بهره مند گردند . یکی از راههای برقراری ارتباط ، ارتباط از طریق تلفن می باشد، اما هم اکنون ارتباطات محدود به ارتباط صوتی نبوده و مشتریان مایل به برقراری ارتباط از طریق های گوناگون مانند چت، SMS، ایمیل و ... می باشند . مشتریان باید بتوانند به راحتی و بدون اتلاف وقت با سازمان مد نظر خود ارتباط برقرار نموده تا بتوانند از سرویس دلخواه خود بهره مند گردند. سازمان ها نیز نیازمند یک راهکار مناسب به منظور فراهم آوردن ارتباطات مشتریان می باشند.

شرکت آوایا به منظور فراهم آوردن ارتباط یکپارچه برای مراکز تماس 2 راهکار ارائه می کند :

1- (Avaya IP Office Contact Center(IPOCC

2-(Avaya Contact Center Select (ACCS