» اخبار » Avaya Breeze راه‌حلی برای كاهش تأثیر تماس‌هاي اشتباه در مراکز تماس اضطراری

کمک به كاهش تأثیر تماس‌های اشتباه در مراکز 1-1-9 با ™Breeze با اتوماسیون هوشمند آوایا

Avaya Breeze راه‌حلی برای كاهش تأثیر تماس‌هاي اشتباه در مراکز تماس اضطراری

دوشنبه 22 خرداد ماه 1396 4834

انتظار مي‌رود رشد اینترنت اشيا تا سال 2020 فراتر از 20 ميليارد دستگاه باشد، و اين مي‌تواند منجر به افزایش نمایي در رویدادها و  هشدارهاي غلط در مراکز ارتباطات 1-1-9 (مراكز تماس اضطراري مثل اورژانس، پليس و ...) شود.

اینترنت اشيا و دنیاي در حال توسعه‌ي دستگاههاي IoT، ازجمله آخرین نسل تلفنهاي هوشمند و ساعتهاي هوشمند در روشي که ما با مردم و ماشین آلات ارتباط و اتصال پیدا مي‌کنیم انقلابي ایجاد کرده‌اند. اما آنها همچنان منبع یک لیست در حال رشدي از رویدادهاي غلط مراكز تماس اضطراري هستند که مي‌توانند شبکه‌ي خدمات اورژانسي را مسدود کنند.

در مقابل این تهدید فزاینده نسبت به سیستم مراكز تماس اضطراري، شرکت آوایا قابليتهاي جدید فن‌آوري اتوماسیون پیشرو خود در بازار، گردش كار Avaya Breeze را به بازار امنیت عمومي معرفي کرده است. با به کارگیري Avaya Breeze، مقامات امنیت عمومي و حمل و نقل مي‌توانند  قابلیتهای پیشرفته و گسترده را توسط مقامات امنیت عمومي اجرا کنند. مانند نرم‌افزارهای Snap-In که به طور ویژه براي نمایندگان و مقامات امنیت عمومي  طراحي شده است. شرکت آوایا، با به کارگیری Breeze، هم اکنون قادر است به آژانسها کمک کند تا راه‌حلهاي خاصي را توسعه دهند که مي‌توانند به تعیین طرحهاي نامطلوب تماسها و رویدادها کمک کنند.

فن‌آوری Breeze به مقامات امنیت عمومي و حمل ونقل کمک خواهد کرد تا راه‌حلهایي را که در تعیین الگوهاي تماس نامطلوب  نقش دارند توسعه دهند و ترافیک مظنون را از عملگرهای زنده براي تحلیل بیشتر منحرف کنند، و آن  منابع را براي تماسهایي که واقعاً اورژانسي هستند آزاد کنند. نسل بعدي فن‌آوري پلتفرم  Breeze، این اقدام را با ساده کردن توسعه‌ي نرم‌افزار انجام مي‌دهد در حالی که  ظرفیتهاي  داخلي برای موبایلهاي پیشرفته، الزامات شهروندي و ابر هیبریدي را نیز ارائه مي‌دهد. اجزاي فن‌آوري پلتفرم  Breeze شامل موار زیر است:

 - یک فريمورك باز که ویژگیهاي ضروري براي ارتباطات در عصر دیجیتالي را به وجود مي‌آورد: درون‌سيستمي، چند سيستم‌عاملي، قابل استفاده در حركت، سریع، ریسک پایین و گردش کار  توانمند – همه‌ي الزامات کلیدي که در اتوماتیک کردن فرآیندهاي دستي سابق کمک مي‌کرد.

- یک پلتفرم توسعه براي ایجاد سریع نرم‌افزارهاي مبتني بر گردش کار جدید در طي ساعتها یا روزها در مقابل چندين ماه.

- یک مکانیزم ارائه‌ي نرم‌افزار - Avaya Snapp Store  - که یک تجربه‌ي یکپارچه‌ي منفرد از طریق مرورگرها و نرم‌افزارهاي هوشمند محلي براي همه‌‌ي تجارب شهروندان جدید را فراهم مي‌كند.

- رابطها و برنامه‌هاي كاربردي باز که ترکیب ساده با خدمات ارتباطات موجود آژانس و دسترسي حفاظت شده به ميلياردها دستگاه در اینترنت اشيا را ممکن مي‌سازد.