» محصولات » آوایا » آوایا IP Office » ماژول های توسعه IP Office 500 آوایا » ماژول توسعه 16پورت ورودی آنالوگ آوایا

ماژول توسعه 16پورت ورودی آنالوگ آوایا

ماژول توسعه 16پورت ورودی آنالوگ آوایا

دانلود

ماژول توسعه 16پورت ورودی آنالوگ جهت اتصال به یونیت IP Office 500 به منظور افزایش تعداد پورت های ورودی سیستم می باشد.