» محصولات » آوایا » آوایا IP Office » ماژول های توسعه IP Office 500 آوایا » ماژول توسعه 16پورت داخلی آنالوگ آوایا

ماژول توسعه 16پورت داخلی آنالوگ آوایا

ماژول توسعه 16پورت داخلی آنالوگ آوایا

دانلود

ماژول توسعه 16پورت داخلی آنالوگ آوایا جهت اتصال به یونیت IP Office 500 به منظور افزایش تعداد داخلی های آنالوگ سیستم می باشد.