» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » کابل فیبر نوری » کابل فیبر نوری Steel Armoured Unitube » کابل فیبر نوری 8 کر مولتی مود Unitube Type (62.5/125µm

کابل فیبر نوری 8 کر مولتی مود Unitube Type (62.5/125µm

کابل فیبر نوری 8 کر مولتی مود Unitube Type (62.5/125µm

دانلود

O. F Cable 08F Unitube Type MM (62.5/125µm