» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » پچ کورد فیبر نوری » پچ کورد سینگل مود داپلکس 5 متری LC-SC

پچ کورد سینگل مود داپلکس 5 متری LC-SC

پچ کورد سینگل مود داپلکس 5 متری LC-SC

دانلود

Patch Cord LC-SC SM Duplex Length 5m (9/125µm)