» محصولات » برندرکس » تجهیزات فیبر نوری » پیگ تیل فیبر نوری » پیگ تیل LC مالتی مود 2 متری OM3

پیگ تیل LC مالتی مود 2 متری OM3

پیگ تیل LC مالتی مود 2 متری OM3

دانلود

پیگ تیل فیبر نوری از نوع LC مالتی مود 2 متری OM3 شرکت برندرکس