» محصولات » آوایا » آوایا IP Office » کارت های توسعه » کارت 8 پورت داخلی دیجیتال آوایا

کارت 8 پورت داخلی دیجیتال آوایا

کارت 8 پورت داخلی دیجیتال آوایا

دانلود

IP OFFICE/B5800 IP500 EXTENSION CARD DIGITAL STATION 8

کارت توسعه 8 پورت داخلی دیجیتال آوایا جهت نصب روی یونیت IP Office 500 به منظور ایجاد ارتباط یونیت با گوشی تلفن دیجیتال آوایا روی یونیت نصب می گردد. این کارت از نوع بیس کارت بوده و قابلیت نصب یک Daughter Card را روی خود دارا می باشد.