» محصولات » آوایا » آوایا IP Office » کارت های توسعه » کارت 4 پورت ورودی آنالوگ آوایا

کارت 4 پورت ورودی آنالوگ آوایا

کارت 4 پورت ورودی آنالوگ آوایا

دانلود

IP OFFICE IP500 TRUNK ANALOG 4U V2

کارت توسعه 4 پورت ورودی آنالوگ آوایا جهت نصب روی یونیت IP Office 500 به منظور ایجاد ارتباط یونیت با خط تلفن آنالوگ روی یونیت نصب می گردد. این کارت از نوع Daughter Card بوده و جهت نصب در یونیت نیاز به داشتن یک بیس کارد وجود دارد.